Inicio

Sede Electrónica

Sede e

Contacto

Mail alcalde Concello de Riotorto

Calendario

L M M J V S D
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Tablón Municipal

OBRAS DO PLAN MARCO, SUBVENCIONADAS POLA XUNTA DE GALICIA

AGLOMERADO DE PISTAS EN ALDURFE, VILASECA E SANTALLA

CAMPAMENTO DE VERAN RIOTORTO 2015

Juegos de presentación, juegos cooperativos, multideporte, jimcanas deportivas, slalom bicibletas, rutas en bici, ruta de senderismo, visita a la playa de las Catedrales, juegos en la playa, fiesta de despedida con hinchables y juegos.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS E FILLAS MENORES DE TRES ANOS

Aberto o prazo para solicitar a prestación económica de pagamento único por fillos e fillas menores de tres anos para o ano 2015.

 

- Requisitos:

      - Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia.

      - Que na data da solicitude os menores convivan coa persoa solicitante.

      - Que durante o ano 2013, nin as persoas solicitantes nin ningunha das que compoñen a unidade familiar estivese   obrigada a presentar a declaración do IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

 

- Documentación:

      - Fotocopia do libro de familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos fillos/as menores de tres anos.

      - Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar.

      - Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.

      - Nos supostos de adopción ou acollemento, copia da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

      - Autorización do cónxuxe ou parella para obter da Axencia Estatal de Administración Tributaria os datos relativos ao cumprimento das súas obrigas tributarias e D.N.I.

 

No caso de persoas anteriormente beneficiarias, sempre que non se modificasen as circustancias persoais, xurídicas e económicas determinantes do dereito da prestación, só terán que presentar a solicitude debidamente cuberta.

 

-Prazo de presentación:

      Ata o 13 de marzo de 2015, xunto á Traballadora Social do Concello en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00h.

SEDE DE MAL

 

SÁBADO 27 DE DECEMBRO ÁS 21:00 HORAS


CENTRO SOCIOCULTURAL DE RIOTORTO

BANDO: "Programa de Termalismo Social do Imserso 2015"

Aberto o prazo para o PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2015.

 

Requisitos, documentación e prazos de presentación dentro do enlace.

OBRA DE TEATRO VECIÑOS DE SANTALLA

O sábado 17 de novembro ás 17:00 horas no salón de actos do centro sociocultural de Riotorto, os veciños e veciñas de Santalla representarán a obra de teatro "Monchín encontrou traballo".

PROGRAMA DE TEATRO EN RIOTORTO ASOCIACIÓN ARRINCADEIRA

A Asociación Cultural Arrincadeira, a través do programa Buxiganga,acerca o teatro a Riotorto.

O sábado día 3 de novembro, ás 21 horas, representarase no salón de actos do Centro Sociocultural de Riotorto a obra "Godot", a cargo do grupo de teatro da Biblioteca municipal de Antas de Ulla.

E o sábado 10 de novembro, ás 21 horas, no mesmo lugar, a obra representada será "Lisístrata", a cargo do grupo de teatro de Ribadeo.

PROGRAMA VACACIÓNS PARA MAIORES (IMSERSO) 2012/2013

Está aberto ata o 9 de outubro o prazo para solicitar as vacacións do Programa de Vacacións para Maiores (IMSERSO) 2012/2013. As solicitudes presentaranse nos Servizos Sociais do Concello.

EXPOSICIÓN "GALICIA, CONSERVANDO Á NATUREZA"

Do 9 ao 13 deste mes, en horario de 9 a 14 horas, no salón de actos do Centro Sociocultural poderedes visitar a exposición "Galicia, conservando a natureza".

SUBVENCIÓNS RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON LOUSA

Aberto ata o 15 de xullo, ou esgotamento do crédito, o prazo de solicitude de axudas para a renovación de cubertas de lousa en vivendas unifamiliares e edificios de vivendas.

A contía da axuda será do 40% do custo subvencionable e as axudas tramitaranse e concederanse por orde de presentación. Poden consultar as bases no apartado de axudas desta páxina web, na sección de vivenda.

Para máis información diríxanse á Axente de Emprego do Concello (982346222).

Próximos eventos

Tablón Municipal

AGLOMERADO DE PISTAS EN ALDURFE, VILASECA E SANTALLA
Juegos de presentación, juegos cooperativos, multideporte, jimcanas deportivas, slalom bicibletas, rutas en bici, ruta de senderismo, visita a la playa de las Catedrales, juegos en la playa, fiesta de despedida con hinchables y juegos.