Inicio

Sede Electrónica

Sede e

Contacto

Mail alcalde Concello de Riotorto

Calendario

L M M X V S D
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Normativa Municipal

Edit link
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DAS PLANTACIÓNS FORESTAIS, DO SEU APROVEITAMENTO E EXPLOTACIÓN
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU EXTENDA A ADMINISTRACIÓN OU AS AUTORIDADES LOCAIS A INSTANCIA DE PARTE

Próximos eventos

Tablón Municipal

AGLOMERADO DE PISTAS EN ALDURFE, VILASECA E SANTALLA
https://www.facebook.com/888914634512979/photos/a.899211493483293.107374...